Bestuursleden

Danny Ameye (Voorzitter / 0471 93 01 12)
Rita Debrabandere (Secretaris / 0485 91 07 15)
Laurette Hallaert (Penningmeester)
Koen Vanrolleghem
Saskia Mommerency
Eric Vanhoutte
Serge Verbeke
Pieter Bakelandt
Emmanuel Debeaussaert
Henk Schaut