We doen er alles aan om de trainingen zo veilig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het jammergenoeg gebeuren dat je geblesseerd bent. Om alles in orde te brengen qua verzekering dien je de volgende stappen te doorlopen:

  1. Vul vak 2, 3 en 4 zelf correct in.
  2. Laat het laatste blad VOLLEDIG invullen door een arts.
  3. Breng alles zo vlug mogelijk binnen bij Rita Debrabandere, Nieuwplaats 14, 8830 GITS (0485/91 07 15). Opgelet! Een ongeval kan maximum een week na datum doorgegeven worden.
  4. Je krijgt een dossiernummer van de verzekeringsmaatschappij toegestuurd (dit kan eventjes duren).
  5. U kan ondertussen alle doktersbriefjes bij uw ziekenfonds indienen, maar vermeld steeds dat het om een sportongeval gaat en maak een kopie van het doktersbriefje.
  6. Je mag alle dubbels samen met het attest van genezing opsturen naar de verzekeringsmaatschappij.