h a l l o

Privacy

Wie zijn we

Atelier André
Torhoutstrat 35
8830 Gits
evert@atelierandre.be
https://www.atelierandre.be

Ondernemingsnummer: BE 0684 473 372

Algemeen

Wij verzamelen geen persoonsgegevens tenzij je ons die zelf, vrijwillig, verstrekt. Daarnaast zijn we hiertoe ook verplicht door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (je misschien beter bekend als AVG of GDPR), de Europese privacywetgeving.

Gebruik

De persoonlijke informatie die je ons bezorgt, gebruiken we enkel voor interne doeleinden. We verwerken die uitsluitend om jou een optimale dienstverlening aan te bieden en om je te contacteren. Van zodra je ons jouw persoonlijke gegevens bezorgt, geef je ons ook de uitdrukkelijke toestemming om die te verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Bewaring

De persoonsgegevens die je ons bezorgt, slaan we op in beveiligde omgevingen binnen de EU die niet toegankelijk zijn voor het publiek. We gebruiken die niet langer dan noodzakelijk voor het leveren van de betreffende dienst of het gebruik van de betreffende functie.

Doorgeven

We geven persoonsgegevens niet door aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat wij persoonsgegevens doorgeven aan andere organisaties vermelden we dit expliciet of vragen we de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker.

Statistieken

Deze website maakt gebruik van Matomo om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe verzamelen we  internetverkeersgegevens en gegevens over je browsertype en computer. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over je persoon zal worden gebruikt, bijgehouden of doorgegeven.

Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de Europese privacywetgeving:

  • Recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn en op welke manier die worden gebruikt. We geven je hierover graag verdere toelichting.
  • Recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen die te corrigeren.
  • Recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en we zullen hieraan voldoen, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn om dit niet te doen.
  • Recht om vergeten te worden: je mag ons vragen om je gegevens te verwijderen.
  • Recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie.

Je kan je rechten uitoefenen door ons te contacteren via evert@atelierandre.be. Hierbij zul je telkens je identiteit moeten kunnen aantonen. Wij laten binnen een maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.